Spontaniczny, oddolnie inicjowany Komitet Obrony Demokracji

Listopad 29, 2015 | by oxygen

Komitet Obrony Demokracji spontanicznie zorganizował protest przeciw zmianom w ustawie Trybunału Konstytucyjnego.

Na oddolnie inicjowanej manifestacji pojawili się zwykli obywatele.

Jakub Szymczuk porównał zdjęcia z manifestacji z kilkoma innymi  udziałem młodzieżówki Platformy Obywatelskiej i odnalazł tam przypadkowo przechodzących z tragarzami….